Algemene voorwaarden Beauty Pand

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Pand en de klant. Het verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Betaling

2. Annuleren

3. Afspraak maken en verplaatsen

4. Aansprakelijkheid

5. Garantie

6. Beschadiging & diefstal

 

1. Betaling

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.  Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of ter overboeking door middel van betaallink te voldoen. Uitsluitend na overleg met de salon is betaling in termijnen mogelijk.

 

2. Annuleren

De cliënt moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

 

3. Afspraak maken en verplaatsen

Afspraken kunnen online gemaakt worden of via de sociale kanalen. Via de mail ontvang je hiervan een bevestiging. Bij het maken van een afspraak ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. De cliënt moet de afspraak verplaatsen uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt te laat zijn afspraak verzet en niet kan nakomen, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Kom je van een andere salon wimpers opvullen dan wordt er eenmalig tien euro extra bijgerekend op de behandeling. De prijs kan dus afwijken van de behandeling die je hebt geboekt. De wimperstyliste bepaalt of er wel een opvulbehandeling plaats kan vinden en of alles eraf moet worden gehaald. Je kan alleen klant worden mits hier plek voor is.

 

4. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. De salon is niet aansprakelijk voor opbouwende allergieën of huiduitslag die de cliënt kan krijgen tijdens de behandeling.  Client is voorafgaand aan de behandeling op de hoogte gebracht van een eventuele oogontsteking of irritatie die zelden kan optreden vanwege bepaalde bestandsdelen die in de lijm voorkomen. Client ontvangt geen geld retour wel kan de salon de wimperextensions kosteloos verwijderen na een rustperiode van 2 dagen. Indien de cliënt een behandeling wilt doorzetten is dit op eigen risico. 

 

5. Garantie

De salon geeft de cliënt twee dagen (5 dagen) garantie op de behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos bijvullen of verwijderen van de wimperextensions. Deze garantie vervalt indien:

 

  • De cliënt de wimperextensions eraf heeft gewreven (dmv in de ogen wrijven)
  • De cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
  • De cliënt binnen 24 uur gebruik heeft gemaakt van de sauna of zwemactiviteiten
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions, zoals beschreven op de website niet heeft opgevolgd.
  • De salon geeft onder geen beding geld retour. 

 

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het toestemmingformulier voor de huidverbetering dient vooraf de behandeling te ondertekenen. Hiermee stemt de cliënt vrijwillig de behandeling in. Deze behandeling valt niet onder de garantie.

 

6. Beschadiging & diefstal

De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.